മോദിയെ തകര്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ഈ സംസ്ഥാനം പിടിക്കണമെന്നും നേതാക്കള്‍ | Congress | NEWS INDIA MALAYALAM | Govt Bharati


മോദിയെ തകര്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ഈ സംസ്ഥാനം പിടിക്കണമെന്നും നേതാക്കള്‍ | Congress | NEWS INDIA MALAYALAM
മോദിയെ തകര്‍ക്കാന്‍ മുസ്‌ളീംങ്ങള്‍ കൂടെ നില്‍ക്കണം കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ...
NEWS INDIA MALAYALAM
July 22, 2022 at 12:30PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=AIiBfKSnzdE

Post a Comment